Poštovné zdarma na všetky produkty!            14 dňová garancia výmeny tovaru za iný.            Objednávky odosielame do 24 hodín.

Vyhladávanie

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Pokladňa

Kategórie

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO OBCHODNU GOLDISSIMO.SK

platné od 1. decembra 2015

 

 

I.

ZMLUVNÉ STRANY

 

1. Predávajúcim je Luped Slovakia s.r.o., Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 305 811, DIČ: 2022934837, zapísaný v OR SR Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, vložka č.: 257 21/N  (ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje a objednáva tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

 

II.

KÚPNA ZMLUVA

 

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim, ktorý jej prijatie potvrdí e-mailom.

2. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.

 

III.

CENY

 

1. Všetky ceny uvedené v internetovom obchodne sú zmluvné a aktuálne.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Zmeny podľa článku III. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) sa nevzťahujú na tovar, ktorý bol v čase zmeny už objednaný. 

 

IV.

PROCES OBJEDNANIA A DORUČENIA OBJEDNÁVKY

 

1. Kupujúci si tovar ponúkaný v internetovom obchode môže objednať cez objednávkový formulár, kde uvedie zoznam tovaru, o ktorý má záujem a všetky svoje kontaktné údaje, ktoré bude formulár požadovať.

2. Kupujúci bude po odoslaní formulára informovaný o prijatí a akceptácii objednávky.

3. Po naskladnení tovaru bude kupujúcemu tovar doručený na adresu uvedenú v objednávkovom formuláre spolu s vystavenou faktúrou.

 

V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Podkladom pre úhradu objednávky bude faktúra zaslaná predávajúcim kupujúcemu pred dodaním tovaru (platba vopred) alebo v čase dodania tovaru (platba na dobierku, osobný odber).

2. V prípade platby vopred je kupujúci povinný faktúru uhradiť do 14-tich dní odo dňa jej vystavenia.

3. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňazí na účet predávajúceho.

VI.

MOŽNOSTI PLATBY

 

1. Zakúpený tovar je možné uhradiť troma spôsobmi a to:

a)     platbou vopred prevodom na bankový účet predávajúceho,

b)    platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku,

c)     platbou v hotovosti pri osobnom odbere.

 

VII.

DODACIE PODMIENKY

 

1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci.

2. Tovar môže byť doručený nasledujúcimi spôsobmi a v nasledujúcich cenách:

a)     poštou na dobierku v cene 2,99 € (1. trieda, doporučene),

b)    poštou s platbou vopred v cene 1,49 € (1. trieda, doporučene),

c)     prevzatím tovaru kupujúcim v mieste podnikania predávajúceho.

 

VIII.

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

IX.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 

1. Kupujúci je povinný po odoslaní objednávky a jej akceptácii zaplatiť za tovar a tento aj prevziať.

2. Kupujúci má právo na uplatnenie záruky, ktorej podmienky sú stanovené v článku X. VOP.

3. Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od doručenia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, ak tovar vráti v neporušenom stave. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

X.

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

 

1. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar je 24 mesiacov.

2. V prípade reklamácie je nutné vopred kontaktovať predávajúceho a následne po dohode zaslať reklamovaný tovar na adresu predávajúceho, ktorá  je uvedená v článku I. bod. 1 týchto VOP.
3. Predávajúci reklamáciu vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamačnej zásielky.

4. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, predávajúci vymení kupujúcemu tovar kus za kus alebo umožní kupujúcemu vybrať si iný tovar v rovnakej hodnote.

 

XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a poskytovania služieb ponúkaných predávajúcim.

2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Z. z. a Zákona č. 634/1992 Z. z. v platnom znení.

5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – živnostníkom alebo právnickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

 

 

V Topoľčanoch, dňa 1. decembra 2015

 

 


Kolekcie

Nájdete nás na :

Dostávajte novinky emailom!

O nás - tým Goldissimo?

Sme mladý a neustále sa rozvíjajúci sa tím, ktorí pôsobí na trhu od roku 2008. Skúsenosti, ktoré sme za tento čas nadobudli určujú aj náš hlavný cieľ a to prinášať na slovenský a európsky trh kvalitné pozlátené retiazky, náramky a náušnice, ktoré sú porovnateľné so zlatými šperkami tohto typu, no pritom za ich zlomkovú cenu.

Kontaktujte nás